English
Latviešu
English
Language: English
Latviešu
English

"Esi sveiks bibliotēkā!"

30.oktobrī bibliotēkā notika bibliotekārā stunda "Esi sveiks bibliotēkā!, surā skolas erudītu klubiņa dalībnieki veica uzdevumus ar vārdnīcām un pārbaudīja savas zināšanas alfabēta apguvē. Paldies skolotājai Ilgai Marķitānei un bibliotekātei Mārai Vimbai!

Load more

Pirmīši iepazīst skolas bibliotēku, lai kļūtu par čakliem lasītājiem!