English
Latviešu
English
Language: English
Latviešu
English

Pēdējā skolas diena (31.maijā)

Spēle "Saliedēts"un citas aktivitātes 30.maijā

Load more

"Mazais Stirnu buks"  parka skrējiens 1.-2.klasēm (27. maijā)

Load more

Projekta darbs. Mācību gada spilgtākie notikumi 4.a klasē

Load more

Pirmīši ciemos pie VUGD (17.maijā)

Load more

Alūksnes pilsētas sākumskolas koncerts "Te, Tur un Citur"  (9.maijā)

Load more

Svinīgā līnija par godu LR Neatkarības atjaunošanas dienai (3.maijā)

Load more

Alūksnes un Apes novadu skolu pavasara krosa sacensības (25.aprīlī) 

Load more

Lieldienu aktivitātes 1.-3.klasēm (18.aprīlī)

Load more

Latvijas televīzijas erudīcijas spēle "Gudrs, vēl gudrāks" (4.aprīlī)

Load more

Skolas konference (19.februārī) 

Load more

Lasītprasmes konkurss skolā (7.februārī)

Load more

Skatuves runas konkurss skolā (30. janvārī)

II Skaļās lasīšanas sacensības skolā (24.janvārī)

Load more

Svinīgā līnija (21.decembrī)

Load more

Ziemassvētku pasākums "Saulgriežos" 5.-6.klasēm (20.decembrī)

Load more

Ziemassvētku pasākums "Saulgriežos" 3.-4.klasēm (19.decembrī)

Load more

Ziemassvētku pasākums  "Saulgriežos"  1.-2.klasēm  (18.decembrī)

Load more

Dialogu izteiksmīgas lasīšanas konkurss 1.-3.klasēm 2.kārtā (26.novembrī)

Load more

"Ojārs Vācietis. Izlaušanās." (21.novembrī)

Load more

Koncerts "Latvija. Samīļotā." (14.novembrī)

Load more

Konkurss "Erudīts" (12.novembrī)

Load more

Rudens tirdziņš (19.oktobrī)

Load more

Olimpiskā diena 2018 (21.septembrī)

Load more

Zinību diena (3.septembrī)

Load more