​Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
(Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)