Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Sadarbosimies...
            3.b klases skolēni veica pētniecisko darbu "Mani atklājumi par vārdu nozīmi". Skolēni aptaujāja savus ģimenes locekļus, radiniekus, draugus un noskaidroja, kā vārdi laika gaitā mainījušies, izzināja senvārdus, noskaidroja to nozīmi. Skolēni apkopoja savus pētījuma materiālus un kopā ar skolotāju izveidoja aktivitāti - spēli. Ar savu aktivitāti devās pie paralēlklašu skolēniem un kopīgi izzināja senvārdus, tos pētot, atrodot, rakstot teikumus un uzdeva tos kā mīklas saviem klasesbiedriem.

Ielādēt vairāk
Litas Milleres foto!
Ielādēt vairāk
Dzejas dienas 2022 skolas pagalmā
Ielādēt vairāk
1.septembris Alūksnes pilsētas sākumskolā
"Mirklis, ko nepalaist garām!"

Ielādēt vairāk
#ValodaLVUKR2022
Pārmaiņu programma "Līderis manī" (Leader in me)
Ielādēt vairāk