Pedagoģiskā sēde par pilnveidotajām mācību stundām šajā mācību gadā, pieredzes apmaiņa.

Alūksnes pilsētas sākumskolas
"Dārgumu lāde" Vērtības

Ielādēt vairāk