Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
METEŅDIENAS SNIEGA IZJŪTA ..

Mūsu skola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2020./2021.mācību gada 1.semestrī. Mācību process šajā semestrī ir bijis gana sarežģīts un izaicinājumiem piepildīts, tāpēc Uzdevumi.lv izsaka pateicību par mūsu skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitālajiem mācību līdzekļiem. 

​​

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd turpinās gatavoties 2020./2021.mācību gada noslēguma pārbaudījumiem, tomēr tiek ņemta vērā esošā epidemioloģiskā situācija valstī un plānoti iespējamie diagnosticējošo darbu un noslēguma pārbaudījumu norises scenāriji.

Šobrīd ir apstiprināti MK noteikumi  
Nr. 319
"Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021.mācību gadā"
tām izglītības iestādēm, kuras īsteni vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas. 


Izstāsti Alūksni 33 vārdos... Sveiciens Alūksnei 100

Ielādēt vairāk