Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Labo vārdu stunda (20. un 21.decembris)
Ielādēt vairāk
Ziemassvētkus gaidot!
Ielādēt vairāk
5.b klases dalība zīmējumu konkursā "Atjaunotai robežsardzei - 30"
Veselības nedēļas aktivitātes
Pārgājienos nogājām ~902km, Jāņkalniņa un vecā dzelzceļa apkārtnē iznūjojām ~2288,92km, uzkāpām pa ~1796 pakāpieniem.

Izstāsti Alūksni 33 vārdos... Sveiciens Alūksnei 100

Ielādēt vairāk