Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Svinīgā līnija
Ielādēt vairāk
10.novembris - MĀRTIŅDIENA!
Mārtiņdienas visjautrākā un skaistākā ieraža - masku gājieni. Tādēļ šodien Alūksnes pilsētas sākumskolas ķekatnieki skolotājas Dignas Cunskas vadībā, tērpušies maskās un akordeona mūzikas pavadībā dziedot "Kur tu teci, gailīti mans", starpbrīžos izstaigāja visas klašu  telpas. Ķekatnieki uzdeva arī āķīgas mīklas, bet par pareizām atbildēm deva saldumus! 
Veselības nedēļas aktivitātes
​Latvijas Tautas sporta asociācijas organizētā Veselības nedēļa ir noslēgusies. Alūksnes pilsētas sākumskola aktīvi piedalās jau 11-to gadu. Esam gandarīti par paveikto. Bet...veselīgais un aktīvais dzīvesveids turpinās, jo mums patīk būt kustībā!
Iepazīst Alūksnes novadu
Ielādēt vairāk
​​
1.b klases skolēni viesojas NBS Kājnieku skolā 
(foto I.Metums)

#ValodaLVUKR2022
Pārmaiņu programma "Līderis manī" (Leader in me)
Ielādēt vairāk