Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33.gadadiena
Ielādēt vairāk
2.a,.2.b,.2.c klases Meteņos Alūksnes pilssalā
3.klases iepazīst mākslu (mācību ekskursija uz Alūksnes Mākslas skolu).
Ielādēt vairāk
Svinīgā līnija (17.novembris)
Ielādēt vairāk
Miķeļdienas tirgus (29.septembris)
Ielādēt vairāk
3.a, 3.b, 3.c klašu pārgājiens pie keramiķa U.Puzuļa uz "Racupkalnu" (23. - 24. septembris)
Ielādēt vairāk
3.b klase ciemos pie VUGD Alūksnes nodaļā (16.septembris)
Ielādēt vairāk
Dzejas dienas 2022 skolas pagalmā (9.septembris)
Ielādēt vairāk
Zinību diena Alūksnes pilsētas sākumskolā 
Ielādēt vairāk