Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma priekšmets



Ēdināšanas pakalpojumi 
Alūksnes pilsētas sākumskolā

(Identifikācijas
Nr. APS 2018/1)

Dokumenti

Nolikums.docx

0.07Mb

Lēmums.pdf

0.87Mb

Izsludināts








​08.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš



22.11.2018.

plkst 15:00

Statuss







Noslēdzies