Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Skolēnu pašpārvalde:
  • mācās veidot un attīstīt skolas sabiedrisko dzīvi;
  • informē savus klasesbiedrus par skolas ārpusstundu aktivitātēm;
  • piedalās skolas ārpusstundu darba plānošanā; 
  • pārstāv skolēnu intereses un veicina sadarbību starp skolēniem un skolas administrāciju.