Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
 • 1.septembris – Zinību diena

 • Starptautiskā Skolotāju diena

 • Sporta diena

 • Rudens pārgājiens

 • ​Rudens un pavasara kross

 • Mārtiņdienas tirdziņš

 • 18.novembra līnija

 • Labo vārdu stunda

 • Ziemassvētku pasākumi

 • Ziemas sporta diena

 • ​Ģimenes svētku koncerts