Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Skolas padome (ievēlēta 19.02.2019. Skolas konferencē)

1. Elīna Dambe
2. 
Uldis Jaunzems - skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks
3. Kristīne Zariņa
4. Druvis Tomsons - skolas padomes priekšsēdētājs
5. Diāna Piterāne
6. Ilze Stradiņa
7. Anita Junkure
9. Marika Ilvese
10. Rolands Sīlis
11.Uva Grencione -Lapseniete
​12.Askolds Zelmenis