Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
1.b klase iepazīst karavīra profesiju (12.oktobris)
Foto - I.Metums

Iepazīst Alūksnes novadu (7.oktobris)
Ielādēt vairāk
Sadarbosimies...
            3.b klases skolēni veica pētniecisko darbu "Mani atklājumi par vārdu nozīmi". Skolēni aptaujāja savus ģimenes locekļus, radiniekus, draugus un noskaidroja, kā vārdi laika gaitā mainījušies, izzināja senvārdus, noskaidroja to nozīmi. Skolēni apkopoja savus pētījuma materiālus un kopā ar skolotāju izveidoja aktivitāti - spēli. Ar savu aktivitāti devās pie paralēlklašu skolēniem un kopīgi izzināja senvārdus, tos pētot, atrodot, rakstot teikumus un uzdeva tos kā mīklas saviem klasesbiedriem.

Ielādēt vairāk
2021./2022.m.g. pavasara aktualitātes
Ielādēt vairāk
Projekts "Man ir tīri zobi!" 1.un 2.klasēm 
Ielādēt vairāk
5.b klases dalība zīmējumu konkursā "Atjaunotai robežsardzei - 30"


Rakstiet šeit...
Izstāsti Alūksni 33 vārdos... Sveiciens Alūksnei 100 
Ielādēt vairāk