Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
"Saulesviju"kopā ar citiem novada improvizācijas teātru dalībniekiem vij Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēni un skolotāja Agita Līdumniece.
Alūksnes pilsētas sākumskolas kora grupa kopā ar diriģenti Inu Perevertailo, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku notikumam "Saulesvija", kas 12.jūlijā ievijās Alūksnē.