Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

​Mūsu skola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2020./2021.mācību gada 1.semestrī. Mācību process šajā semestrī ir bijis gana sarežģīts un izaicinājumiem piepildīts, tāpēc Uzdevumi.lv izsaka pateicību par mūsu skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitālajiem mācību līdzekļiem.