Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Pārgājienos nogājām ~902km, Jāņkalniņa un vecā dzelzceļa apkārtnē iznūjojām ~2288,92km, uzkāpām pa ~1796 pakāpieniem.