Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
LEPOJAMIES!     1.oktobrī Alūksnē, Mežinieku sporta bāzē, notika Alūksnes un Apes novadu skolu sacensības Stafešu krosā "C", "D", "E" vecuma grupām. Mūsu skolēni ieguva 1.vietu "D", "E" grupā, bet 2.vietu - "C", grupā.
Komandu sastāvi - "D" grupa - Rihards Tomsons, Marta Pētersone, Ance Poļaka, Aivis Jermacāns.
                                   "C" grupa - Valters Spirks, Elizabete Skrina, Elza Pušpure, Jānis Žagars. 
                                   "E" grupa - Mikus Ozols, Ieva Balane, Kate Pilsētniece, Ernests Dambis.