Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Meža ekspedīcija 

    Jau pavasarī uz skolām tika atsūtīts aicinājums pieteikties Meža dienām, šo iespēju izmantojām, un tā 20. septembrī devāmies uz Velēnu. Laiks bija burvīgs - īsta atvasara, pasakaina diena mežā. Velēnā mūs sagaidīja Kaspars Spirks, un mēs uzzinājām, ka atsaucība bijusi ļoti liela. Kopumā pieteikušās 63 klases, viņi spējuši uzņemt tikai 40. Tā kā mēs bijām to laimīgo vidū, kuri tika uz šo Meža ekspedīciju.
    6.b klasei Meža ekspedīcija sākās plkst. 12:00 un ilga aptuveni 3 stundas. Ekspedīcijas sākumā katram izdalīja aproci, zīmuli un darba burtnīciņu. Bija 10 pieturvietas, katrā no tām mūs sagaidīja kāds Latvijas Valsts mežu darbinieks un kaut ko mums iemācīja un pastāstīja, bija iespēja darboties arī pašiem. Vislielākā sajūsma bija par pēdējo aktivitāti, kur pēc instrukcijām no koka dēļiem bija jāceļ tilts, pa kuru pēc tam varējām arī pāriet. Tad tas ar vienu rokas kustību tika izjaukts un atkal pārvērtās dēļos. Uzzinājām, ka tas ir Davinči tilts, kura celšanas pamācību var atrast Youtube un izmēģināt. Ļoti aizraujoša bija pieturvieta, kur mācīja meža retināšanu, tās vadītājs bija Edijs, kuram ir liels aktiera talants, un tieši tādēļ viņš iekaroja mūsu visu simpātijas. Mēs arī mērījām koku garumu pēc indiāņu un latviešu sentēvu metodēm, mazliet iejutāmies ķīmiķu lomā un noteicām kokiem to PH līmeni, pētījām dzīvnieku, kukaiņu un dabas parādību nodarītos kaitējumus mežam, noteicām koka vecumu - skaitījām gadus eglēm un priedēm, uzzinājām par kokzāģētāju aprīkojumu un vēl daudzas citas lietas. Bijām aktīvi un lieliski atpūtāmies.
​      
Par visu bija padomāts, ekspedīcijas noslēgumā bija iespēja pie ugunskura cept desas un spēlēt spēles. Mēs izbaudījām pastaigu pa mežu, un GALVENAIS neviens pat neatcerējās par mobilo telefonu, viss bija tika aizraujoši un lieliski! Liels paldies jāsaka arī skolotājam Jurģim, kurš šajā ekspedīcijā devās kopā ar mums, kā arī visiem Latvijas Valsts mežu darbiniekiem, viss bija ļoti pārdomāts, interesants un saistošs.

Sandija Bērziņa, 6.b klases audzinātāja