Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001)
Projekta mērķis ir: 
               nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību,kad balstīti uz izdividuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta "Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai" Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros Dabas vides pētnieku grupa rudenī meklēja, pētīja, mērīja koku sugas skolas apkārtnē, kā arī devās piedzīvojumā ar kuģīti "Marienburg". Brauciena laikā skatījāmies, klausījāmies, darbojāmies praktiski, iepazīstot gan Alūksnes ezeru, gan tajā mītošās zivis.


Ielādēt vairāk

"Izdzīvošanas skolas" pārgājiens

Iepazīstam Alūksnes ezera zušus kopā ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" direktoru Māri Lietuvieti (17.maijā)

Ielādēt vairāk

 Dalība Lego izstādē

2019. gada 11. maijā Alūksnes pilsētas sākumskolas “Lego eksperimentu” komanda “Zvaigžņu pētnieki” piedalījās LEGO robotikas programmas FIRST LEGO League Jr. expo izstādē “MISSION MOON”.

Šis ir nekonkurējošs un praktisks STEM pasākums, kurā katru gadu tiek izsludināta jauna tēma. Šīs 2018./ 2019. sezonas tēma ir “Misija Mēness”, kuras ietvaros bērniem ir jāpārdomā problēmas, kas ir nepieciešams atrisināt atrodoties uz Mēness un jāpiedāvā savs risinājums. Komandas ne tikai pētīja, bet arī būvēja maketus no LEGO klucīšiem un LEGO Education WeDo 2,0 komplektiem, lai varētu programmētu savus kustīgos modeļus. Dalībniekiem bija arī jāatspoguļo sava pieredze un piedzīvojumi “Parādi man!” plakātā.

“Zvaigžņu pētnieki” demonstrēja recenzentiem savus atklājumus, balstoties uz reālās zinātnes tēmām, saņēma medaļas, diplomus un nomināciju par pamatotu pētījumu un pārdomātu prezentāciju.

Mācību ekskursija uz zinātnes centru "AHHAA"  Tartu Igaunijā 1.-6.klasēm 

Ielādēt vairāk

 "Dabas vides pētnieki" viesojās dzīvnieku patversmē "Astes un ūsas" (10.aprīlī)

Ielādēt vairāk

Zaļie pirkstiņi...jeb "Dabas vides pētnieku" pavasara darbi (marts)

Ielādēt vairāk

Erudītu klubiņa mācību vizīte “Malienas Ziņu” redakcijā

​                Otro mācību gadu skolā darbojas Diskusiju un erudīcijas klubiņš “Uz jaunām zināšanām un prasmēm” 4.un 5. klašu skolēniem (projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nr.8.3.2.2./16/I/001, projekta vadītāja Uva Grencione - Lapseniete, skolotāja Ilga Marķitāne).

Nodarbībās pilnveidojam prasmi sadarboties, izteikt savas domas, nekautrēties par tām, uzdot jautājumus, atbildēt uz tiem. Paplašinot savu redzesloku, gūstot jaunas zināšanas,šo divu gadu laikā esam apmeklējuši izglītojošās programmas Alūksnes muzejā, pilsētas bibliotēkā spēlē “Iepazīsti Alūksnes novadu” uzzinājuši daudz jaunu, interesantu faktu par novada dabas objektiem, sporta un kultūras dzīves notikumiem, slaveniem cilvēkiem, skatījušies izrādi Valmieras Drāmas teātrī, tikušies ar izdevniecības “Zvaigzne ABC” Alūksnes veikala vadītāju Līgu Slaviku. Sadarbībā ar BJIC skolotāju Kristīni Vimbu pārbaudījām savas zināšanas erudīcijas viktorīnā par Latviju. Skolas bibliotēkā bibliotekāres Māras Vimbas vadībā pilnveidojām prasmes izmantot zināšanas par alfabētu, strādāt ar vārdnīcām, atrast informāciju enciklopēdijās, orientēties bibliotēkas grāmatu klāstā.

Ļoti patika nodarbība Latvijas simtgades nedēļā, kad iepazinām savu valsti, liekot dažādas puzles par Latviju, vienlaicīgi pētot tās ģeogrāfiju un apdzīvoto vietu nosaukumus.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, iespējams, bijām vieni no pēdējiem, kuriem bija iespēja viesoties un izzināt laikraksta “Malienas Ziņas” tapšanu, jo 2019. gadā vecākā Alūksnes un Apes novadu avīze apvienosies ar laikrakstu “Alūksnes Ziņas” un no 1.janvāra par norisēm novadā stāstīs “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

Sarunā ar “Malienas Ziņu” žurnālisti Daci Plaudi pastāstījām par sevi, savām interesēm un nākotnes plāniem. Savukārt Dace Plaude pastāstīja par to, kāds ir avīzes uzdevums mūsdienās, kad ir ļoti dažādi informācijas iegūšanas veidi. Uzzinājām, ka katrs no mums, tiklīdz publicē fotogrāfiju vai kādu komentāru internetā, kļūstam par mediju – informācijas izplatītāju, un tā ir ļoti liela atbildība, ko, kāpēc un kā mēs publiskojam. Uzzinājām, kāds ir avīzes ceļš no žurnālistu datora, kurā top raksti, līdz brīdim, kad tas nonāk lasītāja rokās. Izrādās, Alūksnes laikraksts elektroniski tiek nosūtīts uz Rēzeknes tipogrāfiju, tad tas papīra formātā ceļo atpakaļ uz Alūksni.

Datormaketētājs Vladislavs Veselovs pastāstīja un parādīja, kā avīze vispirms tiek “sakārtota” datorā, lai tajā ietilptu visi paredzētie raksti un fotogrāfijas. Fotogrāfija, kas tapa redakcijā,  mūsu  acu priekšā datorā pārtapa par avīzes titulbildi.

Uzzinājām, ka redakcijā strādā korektore, kuras uzdevums ir žurnālistu rakstos atrast un izlabot visas kļūdas, ja tādas gadījušās, jo avīzē tās nedrīkt būt. Šo atbildīgo pienākumu veic Brigita Skaistkalne.

Sarunā ar ilggadējo “Malienas Ziņu” žurnālisti Dainu Siņeļņikovu uzzinājām, ka viņa savu pirmo rakstu avīzei uzrakstījusi, mācoties 4.klasē, tā ka, ja kādam šķiet, ka karjeras izglītība sākumskolā ir pāragra, žurnālistes piemērs parāda, ka jau šajā vecumā var veidoties noturīga interese par nākamo profesiju.

Neviens nezina, kādas būs avīzes pēc divdesmit vai vairāk gadiem, bet Daces Plaudes mudinājums lasīt grāmatas, veidot savu vārdu krājumu, cienīt un apgūt pareizu latviešu valodu, sekot līdzi notikumiem novadā, valstī, pasaulē, lika katram aizdomāties, ka nav nekā svarīgāka, ka cilvēku savstarpējās sarunas, satiekoties vienam ar otru, nevis tikai internetā.

Žurnāliste bija sagatavojusi nelielu uzdevumu, kurā visiem bija iespēja pārbaudīt savas latviešu valodas pareizrakstības prasmes. Šajā konkursiņā kļūdas visos vārdos izlaboja Undīne Simsone un Annija Marene. Meitenes dāvanā saņēma pildspalvu ar “Malienas Ziņu” logo.

Bet vai tu zini, kā pareizi raksta šos vārdus? Gūlta, tolete, ščīvis, kafeinīca, airobika, nummurs,fudbols... Pārbaudi savas zināšanas!

Foto - Dace Plaude un Ilga Marķitāne
    

Ielādēt vairāk

4. klašu mācību ekskursija

    Brīnišķīgs, silts laiks priecēja visus 4. klašu skolēnus, kas 18. oktobrī devās projekta braucienā uz Rīgu, lai vairāk iepazītu dzīvnieku pasauli un dabas daudzveidību. Četras klases divos lielos autobusos, katrā 2 skolotājas un 2 māmiņas, kopumā vairāk kā 80 cilvēki. Iespaidīgi. Transporta izmaksas un ieejas biļetes sedza projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/I/001).
     Vispirms visi apmeklējām Dabas muzeja ekspozīcijas. Skolēni patstāvīgi un grupās meklēja atbildes uz jautājumiem 3 darba lapās par putniem un dzīvniekiem, darbojās interaktīvi, dziļāk aplūkoja tos materiālus, kas radīja interesi. Daudzu bērnu uzmanību piesaistīja minerālu un dārgakmeņu ekspozīcija.

- Man vairāk patika telpa, kurā bija stāstīts par kosmosu un debespusēm. (Ance)
-  Es uzzināju, ka skudru lācim ir 30 cm gara mēle. Man patika tīģeris, viņš bija garāks par mani. (Matīss)
- Interesanti bija iepazīties ar putnu rekordiem. (Ralfs)
- Patika pildīt visas 3 lapas. Mani ieinteresēja tie dzīvnieki, kurus vēl neesmu redzējusi, un lielās, skaistās pūces. (Paula)
- Dažādi interesanti akmeņu nosaukumi. (Ksenija)
- Es uzzināju par izmirušajām putnu un dzīvnieku sugām. Mani ieinteresēja Latvijas atradumi. (Kristers)
- Piesaistīja materiāli par to, kā rodas elektrība. (Ernests)
- Uzmanīgi aplūkoju visu par vulkāniem. Interesantas bija foto izstādes par putniem un dzīvniekiem. (Elza)
- Es uzzināju, cik dažādi ir putnu knābji. (Linda)
- Interesanti bija atbildēt uz 5 jautājumiem par zemestrīci. Visvairāk mani interesēja visādas spēles un noslēptās ejas, tās slepenās durvis pie spīdošajiem akmeņiem. (Liāna)
- Patika lielie putni. Uzzināju, ka mazākais putns Latvijā ir zeltgalvītis. (Emīlija)
- Piesaistīja akmeņi ar dārgakmeņiem, tumsā spīdošie akmeņi, kukaiņu ķermeņi. (Anastasija)
-  Uzzināju, ka arī dzintars luminiscē bāli zaļā un zilganā krāsā. Tā ir vēl viena metode, kā dzintaru atšķirt no viltojumiem. Man saistoši bija materiāli par putnu spalvām un abas foto izstādes. (Eva)

     Divarpus stundas visi pavadījām zooloģiskajā dārzā. Skolēniem tika iedotas kartes, bijām sadalījušies grupiņās. Lielu interesi radīja Tropu mājas apmeklējums. 4.d klases skolēniem bija uzdevums ne tikai iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, bet īpaši pievērsties kāda viena dzīvnieka vērojumiem un izpētei, vēlams veikt arī nelielus pierakstus. Nākamajā dienā latviešu valodas stundā bērni rakstīja nelielu aprakstu. Bija interesanti uzzināt skolēnu izvēli. Vispopulārākās izrādījās lauvas, par tām rakstīja 5 skolēni. Pērtiķi bija saistījuši 3, čūskas 2 bērnu uzmanību. Pārējās izvēles bija kamielis, zebra, žurka, krēpjvilks, kaķu lemuri, krokodils, melngalvainais grifs, pāvs.

Vēl dažas skolēnu domas:
- Mani īpaši interesēja tie dzīvnieki, kuri nedzīvo Latvijā. Patika, ka varējām staigāt nelielās grupiņās un mierīgi visu aplūkot. (Ērika)
- Piesaistīja pūces, kuras grozīja savu galvu kā roboti. Interesēja pāvs, kurš staigāja savā vaļā. (Anastasija)
- Man bija žēl ziemeļbriedīša, kurš nodzīvoja tikai 3 mēnešus, jo cilvēki neievēroja aizliegumu – nebarot. (Ksenija)
- Bija saistoši vērot dzīvnieku uzvedību. (Elza)
-  Visvairāk patika skorpioni, viņi ir maziņi, bet ļoti spēcīgi. (Matīss)
-  Žēl, ka nebija tīģeru, jo tos es vēl neesmu redzējis. (Ernests)
-  Īpaši patika vērot putnus- sekretārputnu, Japānas dzērvi, sārto pelikānu u. c. Prātā paliks, cik izteiksmīgi Andu kondors pagrieza apmeklētājiem muguru un izpleta savus varenos, melnbaltos spārnus. Uzrunāja informācija par Ornitoloģijas biedrību. (Eva)
- Uzzināju, ka kāds spēcīgs vīrietis (Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis) ik pēc gada ierodas zoodārzā un palīdz nosvērt bruņurupučus. (Ance)
     Tie, kas sen nebija apmeklējuši Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, varēja novērtēt pozitīvās izmaiņas- Žirafu un Tropu mājas, uzrunājoša informācija. Bija iespēja pateikt paldies arī zoodārza vadītājam Ingmāram Līdakam. Tomēr vispriecīgākie zoodārzā bija zvirbuļi- tik daudz drupaču, ko uzlasīt, un pilnīga brīvība!

       Brauciens bija izdevies un iespaidiem bagāts, autobusā bija laba gaisotne, ceļš pagāja nemanot. Bērniem, protams, patīk un interesē dzīvnieki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Eva Kliesta

Ielādēt vairāk
Ielādēt vairāk