Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English
Latviešu
Latviešu
English
Valoda: Latviešu
Latviešu
English

Veselīga uztura nodarbības skolēniem 

  Laika posmā no 8. līdz 25. aprīlim uztura nodarbības norisinājās visās Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs. Nodarbības norisinājās mācību stundu laikā. Nodarbības tika pielāgotas skolēnu reālajām ikdienas vajadzībām, atbilstoši vecuma grupām (1.-4. klase, 5.-6. klase). Tās tiks dalītas 2 daļās – teorētiskā un praktiskā. Visiem dalībniekiem tika sniegts ieskats par veselīgu, sabalansētu uzturu un ēšanas paradumiem – par piemērotākajiem un uzturvielām bagātākajiem pārtikas produktiem, skolēnu vecumam atbilstošākās ēdienkartes izveidi, kā arī citiem jautājumiem, kas noderīgi visu vecumu skolēniem.

   Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta īstenotājs - Alūksnes novada pašvaldība.
 ​Projekta ietvaros Alūksnes pilsētas sākumskolai ir iespēja piedalīties p
rofilaktiskās nodarbībās skolēnu stājas uzlabošanā un peldēšanas nodarbībās Balvu Sporta skolas peldbaseinā. 

Ielādēt vairāk