Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta īstenotājs - Alūksnes novada pašvaldība.
 ​Projekta ietvaros Alūksnes pilsētas sākumskolai ir iespēja piedalīties p
rofilaktiskās nodarbībās skolēnu stājas uzlabošanā un peldēšanas nodarbībās Balvu Sporta skolas peldbaseinā.